KontaktIlly Bruckdorferová

  • akreditovaná lektorka Mohendžodáro a OSHO MEDITACÍ

  • individUální sezení-

  • Regresní hlubinná terapie,

  • Bachovy esence,

  • Kraniosakrální Terapie,

  • NLP.

 

tel: 724 546 864

www.tajemstvi-zeny.cz